foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Aktuálně

GML se v hodnocení sportovních výsledků za první pololetí školního roku 2015/2016newwin umístilo mezi brněnskými středními školami na prvním místě.

Výsledky přijímacího řízení 2016: čtyřleté studium: přijatínewwin či nepřijatínewwin; šestileté studium: přijatínewwin či nepřijatínewwin; osmileté studium: přijatínewwin či nepřijatínewwin; dále též souhrn náhradního termínu (pro všechny druhy studia).
Kritéria přijímacího řízení jsou na samostatných stránkách pro čtyřleté, pro šestileté a pro osmileté.


zobrazit i předchozí měsíc