foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Aktuln

Pro koln rok 2017/2018 pijmme: 1 tdu osmiletho studia, 2 tdy estiletho studia a 2 tdy tyletho studia. Bli informace najdete v sti o pijmacch zkoukch.
Pihlky ke studiu odevzdvejte prosm v pracovnch dnech od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:00 hodin na sekretarit editele. Posledn termn k podn pihlky je 1. bezna 2017!

GML se v hodnocen sportovnch vsledk za prvn pololet kolnho roku 2016/2017newwin umstilo mezi brnnskmi stednmi kolami na prvnm mst.

Technick popis een tzv. Pamlskov vyhlky na GML teka ip v bufet


zobrazit i pedchoz msc