Měření na počítači - MOLAPP

Francouzská sekce zdaleka není jen o francouzštině. MOLAPP, čili Mobilní Laboratoř Přírodovědných Předmětů, je projekt, v jehož rámci si škola opatřila moderní vybavení do fyziky, chemie a biologie. Cílem projektu je zatraktivnit výuku těchto předmětů, umožnit studentům provádět nejen klasická měření na moderních přístrojích, ale hlavně realizovat experimenty, které byly dosud pro středoškoláky nedostupné. Díky mobilním měřicím zařízením můžeme vědu dostat z laboratoře a přiblížit ji tak běžnému životu. Na stránkách projektu MOLAPP si můžete prohlédnout, co všechno se dá měřit. Studenti francouzské sekce s měřicím systémem pracují ve 3., 4. a 5. ročníku během laboratorních cvičení.

Francouzské divadlo s Thierrym

Francouzská kuchyně s Franckem

Zajímavá fyzika s Mirkem