Jak se k nám dostanete?

Všechny tři důležité body jsou situovány na jedné přímce. Stadion Na Úvoze, Gymnázium Matyáše Lercha a ubytovna spojů Čichnova jsou na trase tramvají č.3 a č.11.

Podrobný popis cesty na Gymnázium Matyáše Lercha (v blízkosti stadionu Na Úvoze) najdete zde.

Orientační plánek zde