Učitelé fyziky

Beneš Vojtěch
Bochníčková Eva
Kubera Miroslav
Mazure Florian
Nečas Vítěszlav
Přecechtěl Pavel

Fyzikální olympiáda

Milí studenti, opět se rozbíhá další kolo fyzikální olympiády. Soutěž je určena studentům nadaným na fyziku a matematiku. Probíhá ve dvou (třech) kolech a přihlásit se může úplně každý. První kolo soutěže je domácí. Máte za úkol vyřešit minimálně čtyři ze šesti zapeklitých (a tím zajímavějších) fyzikálních problémů. Sedmá úloha je praktická – jde o normální laboratorní úlohu, kterou naměříte ve škole společně s profesorem, který povede vaši kategorii. Zadání vám opatří buďto váš profesor fyziky, anebo si je můžete stáhnout na těchto stánkách. Na řešení máte čas až do konce března (prosince pro kategorii A). Vypracované řešení se odevzdá profesorovi, který povede příslušnou kategorii. Ten řešení opraví a navrhne váš postup do krajského kola. Nejlepší účastníci krajského kola kategorie A postupují do celostátního kola.
Profesoři GML vám při řešení budou nápomocni – můžete je poprosit o konzultaci, společně s vámi naměří experimentální úlohu.

Soutěž finančně podporuje také Jihomoravský kraj, který nejlepším řešitelům krajského kola vyplácí roční stipendium ve výši 30 000 Kč. Úspěšní řešitelé krajského kola se také mohou zúčastnit letního týdenního soustředění s nejlepšími odborníky ze širokého okolí.

Více podrobností vám poskytne váš učitel fyziky nebo nejlepší studenti GML.Termíny odevzdání úloh prvního kola kat. A,B,C,D budou v Jihomoravském kraji upřesněny tak, aby Krajská komise měla dostatek času na kontrolu, zda řešitelé prvního kola skutečně splnili stanovené podmínky pro postup do druhého kola - čili termíny v JMK mohou být posunuty oproti celostátním termínům.


Pro zobrazení podmínek pro postup klikněte na tento ODKAZ

Zadání olympiády

Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie D
Kategorie E,F