Učitelé fyziky

Beneš Vojtěch
Bochníčková Eva
Kubera Miroslav
Mazure Florian
Nečas Vítězslav
Přecechtěl Pavel

Laboratorní cvičení

Kvarta

Dalekohled, miroskop
Elektronické obvody
Radioaktivita
Rezistory
Spojka
V-A charakteristika