Učitelé fyziky

Beneš Vojtěch
Bochníčková Eva
Kubera Miroslav
Mazure Florian
Nečas Vítězslav
Přecechtěl Pavel

Laboratorní cvičení

Kvinta

Měření délky posuvným měřidlem a mikrometrem
Určení hustoty pevného tělesa
Studium pohybu kuličky po nakloněné rovině
Studium třecí síly
2. Newtonův pohybový zákon
Určení hmotnosti Jupitera
Model mostu
Ověření ZZME při pohybu tuhého tělesa po nakloněné rovině
Studium pohybů kolem nás