Učitelé fyziky

Beneš Vojtěch
Bochníčková Eva
Kubera Miroslav
Mazure Florian
Nečas Vítězslav
Přecechtěl Pavel

Laboratorní cvičení

Septima

Měření proudu a napětí na vodičích
Určení voltampérové charakteristiky spotřebiče
Určení zatěžovací charakteristiky zdroje
Měření voltampérové charakteristiky spotřebiče pomocí počítače
Měření odporu rezistoru různými metodami
Určení voltampérové charakteristiky diody
Pozorování usměrňovacích účinků diody pomocí počítače
Studium fotodiody a fotorezistoru
Určení proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Určení Faradayovy konstanty
Magnetické pole cívky
Sledování jevu vlastní indukce
Ověření činnosti transformátoru