Hardware na GML

Učebny

Na GML jsou čtyři počítačové učebny a jedna počítačově vybavená laboratoř fyziky. Dále je v každém dostatečné množství počítačů a tiskárna. Některé učebny jsou také vybaveny počítačem a dataprojektorem, viz plánek.
Snažíme se dodržet pravidlo "jedna nová učebna ročně", obvykle je financujeme z různých projektů či interních investičních/provozních peněz.