Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání výchovných, vztahových a výukových potíží.

ŠPP tvoří výchovná poradkyně Mgr. Markéta Neuwirthová (neuwirthova@gml.cz, konzultační hodiny dle domluvy mailem), školní metodička prevence Mgr. et Bc. Petra Tesařová (tesarova@gml.cz, konzultační hodiny pátek 12.50-13.50 hod., nebo po domluvě (telefon, e-mail tesarova@gml.cz)

ŠPP spolupracuje s třídními učiteli a ostatními vedoucími a pedagogickými pracovníky, s rodiči a žáky školy.

Partneři:
Pedagogicko psychologická poradna, Kohoutova 4, Brno:
   Mgr. Absolonová Renata, psycholog,
      absolonova@pppbrno.cz
   Mgr. Huttová Petra, spec. pedagog,
      huttova@pppbrno.cz
Spondea o.p.s, Sýpka 25, Brno
K centrum, Sládkova 45, Brno
Informace-HIV