Zeměpis na GML

Úvodní strana

Učebny

Olympiáda

Osnovy

Učebnice

Výukové materiály

Zajímavé odkazy

ŠVP

Testy a kvízy

Učebnice-atlasy pro gymnázia

atlasy pro nižší stupeň

O školním atlase světa se říká, že je to univerzální pomůcka pro výuku nejen zeměpisu na všech stupních škol. Nejspíš i proto, že obsahuje obecně zeměpisné, politické a hospodářské mapy světa i jednotlivých kontinentů a nově i podrobné mapy částí kontinentů. V úvodní části naleznete nejnovější astronomické poznatky o vesmíru i Sluneční soustavě. Zeměpisné učivo je doplněno o historické mapy stěžejních etap vývoje jednotlivých kontinentů, což umožňuje využití také v mezipředmětové výuce. Shrnující Kronika přelomu tisíciletí dává přehled o nejdůležitějších událostech politických, hospodářských i vědeckotechnických v posledním desetiletí. Nově zpracované mapy s hospodářskou tematikou zahrnují nejnovější ekonomické trendy a přesun hospodářského těžiště od priméru k terciéru. Mapovou část každého kontinentu uvozují fotografické stránky se stručným charakterizujícím textem a s tabulkou geografických údajů. Atlas je doplněn přehlednou tabulkou všech států a závislých území světa, tabulkami zeměpisných rekordů a samozřejmě rejstříkem, který čítá přes 15 000 názvů.

Publikace představuje univerzální atlasovou pomůcku pro výuku zeměpisu na základních a středních školách v České republice. Atlas obsahuje celkem 42 map s doprovodnými tabulkami, grafy, texty a vysvětlivkami, dvoustranu fotografií a rejstřík zeměpisných názvů. Úvodní část představují fyzickogeografické mapy světa (s kontinentálními rekordy) a Evropy (fyzická mapa, horopis, ..). Následuje aktuální politická mapa Evropy, tři historické mapky státních útvarů v Evropě ve 20. století, mapy evropských institucí (Evropská unie, NATO, pásmový čas) a mapy obyvatelstva (hustota zalidnění, náboženství, jazyky). Obsah tematické části dovršují hospodářské mapy (zemědělství, průmysl, doprava, zahraniční obchod, cestovní ruch a památky UNESCO). Jednotlivé tematické okruhy ze všech regionů Evropy dokresluje dvoustrana fotografií a tabulkový přehled států Evropy s vlajkami a nejaktuálnějšími, zejména demografickými údaji. Jednotlivé evropské regiony jsou vyobrazeny na podrobných obecně-zeměpisných mapách (celkem 10 stran map). Neobvyklý, tematicky dělený rejstřík obsahuje 6 000 zeměpisných názvů.

atlasy pro vyšší stupeň

Školní atlas dnešního světa již vychází v různých podobách od roku 1993. Jedná se o jeden z prvních atlasů na českém trhu, který je založenen především na tematických mapách, které žákům, studentům, ale i vyučujícím přibližují zajímavým způsobem aktuální problematiky dnešního světa.