Zeměpis na GML

Úvodní strana

Učebny

Olympiáda

Osnovy

Učebnice

Výukové materiály

Zajímavé odkazy

ŠVP

Testy a kvízy

Učebnice pro maturitní ročník gymnázia

Učebnice Zeměpis I. v kostce pro SŠ je vlatně přepracované a aktualizované vydání Zeměpisu v kostce. Jde o přehledně shrnuté učivo probírané na středních školách. 1. díl obsahuje úvod do geografie, základní informace o Zemi, kartografii, fyzickou geografii a socioekonomickou geografii. Je to nejpopulárnější doplňková učebnice, jež je nepostradatelnou pomůckou nejen k přípravě na maturitu, ale i během celého studia na střední škole.

2. díl učebnice Zeměpis v kostcese věnuje regionální geografii světa. Zase jde o nepostradatelnou pomůckou nejen k přípravě na maturitu, ale i během celého studia na střední škole.