Pražský model Spojených národů

Prague model United nations

www.amo.cz

Pražský model Spojených národů je vzdělávací program pro středoškolské studenty z celé České republiky pořádaný Asociací pro mezinárodní otázky. Nabízí účastníkům příležitost poznat svět diplomacie a konkrétní problémy, které řeší světové společenství. V letošním školním roce probíhá XI. ročník Modelu OSN, kterého se účastní více než 350 studentů.

PMUN kopíruje strukturu reálné OSN, ale vzhledem k omezeným prostředkům je na PMUN menší počet delegátu, kteří zasedají v redukovaném počtu výborů. Specialitou PMUN je zařazení orgánu Evropské unie (Rady Evropské Unie) do struktur OSN.

OSN PMUN
Rada bezpečnosti Rada bezpečnosti
Valné shromáždění
I. výbor (Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost)
II. výbor (Hospodářský a finanční výbor)
III. výbor (Sociální, humanitární a kulturní výbor)
IV. výbor (Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace)
V. výbor (Administrativní a rozpočtový výbor)
VI. výbor (Právní výbor)
Valné shromáždění I. výbor
II. výbor
III. výbor
Hospodářská a sociální rada Komise pro udržitelný rozvoj
Poručenská rada Evropské Unie
Mezinárodní soudní dvůr EB WHO
Sekretariát Sekretariát
Řada odborných organizací (WHO, IMF)  

Hlavním přínosem pro samotné delegáty PMUN je rozvoj schopnosti věcné argumentace a kritického myšlení. Podstatná je práce s informacemi či týmová spolupráce. Pražský model OSN rozvíjí i jazykové schopnosti delegátů (valná většina materiálů je v angličtině). Někteří bývalí delegáti tvrdí, že účast na PMUN jim pomohla úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na vysokou školu.

Během ročníku se v Praze koná pět přípravných setkání (workshopů), na kterých se delegáti připravují na vrchol PMUN, závěrečnou konferenci. V dopolední části programu probíhá tzv. plenární zasedání. Během této části programu vystoupí hlavní host workshopu, mezi hosty se objevily jména jako Pavel Telička, Petra Procházková, Tomáš Klvaňa či Bill Martin (bývalý poradce prezidenta Raegana a vysoce postavený expert pro jadernou bezpečnost). V druhé části jednodenního workshopu probíhá zasedání ve výborech.

Pětidenní konference se zpravidla koná v dubnu v prestižních prostorách Kongresového centra v Praze. Zde delegáti zúročí svoji celoroční snahu. Odměnou za každodenní jednání mohou být schválené dokumenty či závěrečný social event. Slavnostní zahájení v uplynulých letech probíhalo v Míčovně Pražského hradu či v budově Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Velká většina delegátů z GML letošním rokem ukončí své působení na střední škole a doufá, že v dobře započaté tradici budou pokračovat studenti nižších ročníků. XII. ročník PMUN začíná 1. 9. 2006, bližší informace získáte na stránkách Asociace pro mezinárodní otázky (www.amo.cz).

Ve školním roce 2004/2005 se účastnilo PMUN sedm studentů GML v barvách Velké Británie. (Kateřina Bulková, Pavla Šimková, Vít Dostál, Lenka Holcnerová, Martina Klicnarová, Petr Bouchal a Lucie Dunajová).

Ve školním roce 2005/2006 se PMUN účastnilo dvanáct studentů GML, kteří vytvořili dvě delegace. Za Velkou Británii to je Pavla Šimková, Petr Šašinka, Jan Cizler, Ondřej Antoš, Soňa Skálová a Martina Klicnarová. Delegaci Itálie tvoří Lenka Holcnerová, Kateřina Bulková, Dominika Zapletalová, Pavel Šimoník, Aleš Winkler a Kamila Janečková. Jako externí spolupracovník se účastní i loňský delegát Vít Dostál, student mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Delegace Velké Británie a Itálie před Kongresovým centrem v Praze

Delegace Velké Británie a Itálie před Kongresovým centrem v Praze

Velvyslankyně Itálie při projevech na plenárním zasedání Velvyslankyně Velké Británie při projevech na plenárním zasedání

Velvyslankyně Itálie a Velké Británie při projevech na plenárním zasedání

Jednání v Radě bezpečnosti na konferenci v Kongresovém centru Praha

Jednání v Radě bezpečnosti na konferenci v Kongresovém centru Praha

Studenti GML při jednání ve svých výborech na jednom z přípravných setkání. Studenti GML při jednání ve svých výborech na jednom z přípravných setkání.

Studenti GML při jednání ve svých výborech na jednom z přípravných setkání.

Velvyslankyně Itálie sepisuje se svými kolegy rezoluci v prvním výboru Valného shromáždění.

Velvyslankyně Itálie sepisuje se svými kolegy rezoluci v prvním výboru Valného shromáždění.

Velvyslankyně Kolumbie při projevu (2009)

Velvyslankyně Kolumbie při projevu (2009)

Velvyslankyně Kolumbie

Velvyslankyně Kolumbie

Ve školním roce 2006/07 projekt úspěšně pokračoval a zapojili se naši studenti: Ondřej Antoš, Soňa Skálová a Aleš Filipenský ze 4.A, Aleš Chmelař, Jiří Machala a Petr Vorel z 6.BF.

I v roce 2007/08 pracují další studenti GML na PMUN, jsou to: Vladimír Dvořák, David Musil, Jakub Janák, Nikola Nahodil a Michal Růžička z 5.AF a Kristýna Javůrková z 3.A.

Školní rok 2008/2009 najdete popsaný na samostatné stránce.

Ve školním roce 2009/2010 se konal Pražský studentský summit a též Završení konferenční sezóny ve Svitavách.

I ve školním roce 2010/2011 se konal Pražský studentský summit.

I ve školním roce 2011/2012 se konal Pražský studentský summit.

I ve školním roce 2012/2013 se konal Pražský studentský summit.

I ve školním roce 2013/2014 se konal Pražský studentský summit.

I ve školním roce 2015/2016 se konal Pražský studentský summit.

I ve školním roce 2017/2018 se konal Pražský studentský summit.

I ve školním roce 2018/2019 se konal Pražský studentský summit.

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008