Pražský studentský summit 2009/10

Celý projekt odstartoval v říjnu 2009 a trval až do konce března 2010. Když jsem se se dvěma spolužačkami (Jeannette Amadou, Ivana Balážová) do projektu přihlásil, měl jsem jen vágní představu o tom, co bude obnášet půlroční participace na pěti workshopech zakončených slavnostní konferencí v hotelu Ambassador v Praze. Postupně jsem si začal uvědomovat, že nejde jen o hru na diplomaty a simulaci jednání orgánů OSN, ale že jde především o možnost zdokonalit si své vystupování a řečnické schopnosti a setkat se s novými lidmi, mezi nimiž nechyběli čelní aktéři naší politicko-diplomatické sféry. Jednotlivé neformální workshopy měly za cíl připravit účastníky summitu na vyhrocené negociace během závěrečné konference a vyškolit je na delegáty, kteří by hájili zájmy svých států. Se zahájením konference se vše změnilo. Už jsme nebyli studenti českých gymnázií, ale delegáti států celého světa, kteří se sešli, aby se aktivně účastnili jednání OSN za účelem zlepšení pozice svého státu na mezinárodním poli a v širším kontextu za účelem ukotvení příznivějšího statu quo našeho simulovaného světa. Aby byly naše snahy efektivnější a blížily se více skutečnosti, mohli jsme se radit s předními českými a zahraničními politiky, byli jsme pozváni na ambasády našich států a měli jsme příležitost účastnit se rétorických a vzdělávacích kurzů. Po skončení summitu jsme se z Prahy nevraceli jako skuteční diplomati, ale vraceli jsme se sebevědomější, dospělejší a se zážitky, které se nezapomínají.

Antonín Sobek, 5.BF

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008