Gymnázium Matyáše Lercha - projekt

Studenti GML na Pražském studentském summitu OSN 2013/14

Úvod

Na přelomu března a dubna 2014 jsme se zúčastnili simulované studentské konference OSN v Praze. Zastupovali jsme africkou Botswanu a myslím, že jsme Botswaňanům ostudu neudělali.

Simulace proběhla v rámci XIX. ročníku Pražského studentského summitu, který funguje pod neziskovou organizací - Asociace pro mezinárodní otázky. Pražský studentský summit je určen pro alternativní mimoškolní vzdělávání středoškolských a vysokoškolských studentů. Dobře ho charakterizuje motto letošního ročníku: "Chodit do školy nestačí." Summit seznamuje studenty především s problémy současného světa a to prostřednictvím simulace jednání tří klíčových mezinárodních organizací - OSN, NATO a EU. My jsme se na krátký okamžik stali delegáty OSN a bojovali v debatách za lepší budoucnost své země a světa. Botswanská republika má v rámci OSN zastoupení ve třech orgánech: WTO (World Trade Organisation), UNEP (United Nations Environment Programme) a UNESCO ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Každý z nás si vybral jeden orgán, na jehož program se zaměřil. Od listopadu do března jsme jednu sobotu v měsíci věnovali přípravě na konferenci v podobě účasti na workshopech na VŠE v Praze, abychom mohli náš stát na závěrečné konferenci správně reprezentovat a ve všech projednávaných bodech agendy prosazovat, co je pro náš stát dobré.

Jak jsme se dostali na PSS...

O PSS jsme se dozvěděli v hodině ZSV od paní profesorky Vašínové. Projekt nás hned zaujal, lákala nás především možnost dozvědět se něco o mezinárodní politice, o které se ve škole moc neučí. Od účasti na summitu nás dělila esej o zahraniční politice našeho státu. My jsme si zvolili Jižní Koreu. Esej byla dostatečně dobrá, abychom se dostali na PSS, ale ne dost dobrá, abychom zastupovali Jižní Koreu. Byla nám přidělena Botswana. To nám trochu zkomplikovalo situaci, neboť o Botswaně jsme toho přirozeně moc nevěděli. Úkolu jsme se však chopili a Botswanu jsme hrdě zastupovali a prosazovali.

WTO

Na půdě Světové obchodní organizace jsme se zabývali globálními ekonomickými problémy.

Studovali jsme různé smlouvy a dohody, které upravují postavení a vztahy mezi jednotlivými členy WTO. Vytvářeli jsme zájmové skupiny, státy podobně ekonomicky rozvinuté se spojily a společně prosazovaly svá stanoviska. Renovovali jsme zastaralé a nevyhovující smlouvy a uzavírali nové ve jménu liberalizace obchodu, což je hlavním cílem WTO. Liberalizace všech odvětví mezinárodního obchodu je vizí, kterou není tak snadné dosáhnout, jak se může zdát. Členové WTO mají různě rozvinuté ekonomiky a některé by rychlý nástup liberalizace nemuseli ustát, tudíž jsme vždy hledali tu nejschůdnější cestu, což není tak úplně lehké, jelikož členská škála začínala státy jako USA a končila nejméně rozvinutými jako je Bangladéš.

UNEP

V orgánu UNEP jsme se zabývali environmentálními problémy a ochranou životního prostředí. Na konferenci jsme řešili otázku znečistění vod, ohrožené druhy, ochranu půdy a krajiny. Názory našich zemí jsme shrnuli v dokumentech obsahujících doporučení a apely, jež jsme následně hlasováním schválili. V průběhu konference proběhl simulovaný konflikt, válka v Kamerunu, o kterém jsme následně diskutovali. Výsledkem bylo schválení humanitární pomoci.

UNESCO

Orgán UNESCO vznikl jako poslední na Pražském studentském summitu. Na prvních workshopech jsme se učili jak správně argumentovat při řešení závažných mezinárodních otázek. Před konferencí se rozdělily státy celého orgánu do jednotlivých skupin zhruba po pěti státech podle oblasti. Botswana byla ve skupině s Demokratickou republikou Kongo, Togem, Keňou a Rwandou. Naším úkolem během posledních workshopů bylo najít si památku ze své oblasti, která se ještě nenachází na listině uznaných památek UNESCO. Pro kongres v Praze jsme museli jako celý tým napsat velkou nominační zprávu pro svoji památku. Ta se píše podle přísných norem a vše muselo být dodrženo. Poté jsme se museli naučit, jak ji správně obhajovat, abychom byli schopni vysvětlit předsednictvu, proč zrovna naše památka by měla být zařazena mezi památky UNESCO. Také jsme museli najít nedostatky konkurenční nominační zprávy, která nám byla přiřazena, a naučit se jí správně oponovat. Jen jedna památka mohla být vybrána, proto jsme si dost konkurovali, ale přesto to byla zábava. Sice jsme naši památku neprosadili, ale skončili jsme druzí, což já osobně považuji za velmi hezký výsledek. V UNESCO se sešla skvělá parta lidí a práce v něm se zdála spíše jako zábava.

Konference

Hlavním cílem PSS je simulovat konferenci OSN. Aby mohli studenti zasednout a jednat podle skutečných zájmů svého státu, musí o něm něco vědět a není toho málo. Proto tu bylo pět přípravných workshopů, každý s bohatým programem, které nám zajistily znalosti z oboru a obecně rozšířily obzory. Na konferenci jsme měli za úkol projednat všechny body agendy a dosáhnout vzájemné shody, která byla potvrzena sepsáním tzv. deklarace. To nám zabralo celé tři dny, které nám málem ani nestačily, jelikož bodů agendy bylo hodně. Jednalo se na úrovni a v patřičném společenském obleku. Na to vše dohlíželo předsednictvo, které bylo v každém orgánu a řídilo průběh jednání. Naše vystoupení byla dobrovolná a z vlastní iniciativy.

Závěr

Celý PSS jsme si velmi užili, především konferenci, jejíž kouzlo bychom přáli zažít každému.

Summitu se účastnilo velké množství zajímavých osobností, jejichž proslovy a debaty nás velmi obohatily. Získali jsme určité povědomí o zahraniční politice a mezinárodních vztazích. Již chápeme, jak těžké úkoly stojí před diplomaty a velvyslanci. Summitu se zúčastnilo asi tři sta studentů, s některými jsme se stali přáteli. Myslíme si, že účast na PSS byla přínosná a vřele bychom ho doporučili ostatním studentům naší školy. Je tu pro ty, kteří by chtěli působit na mezinárodní scéně jako politici či diplomaté nebo jednoduše pro ty, kteří se v budoucnu budou účastnit nějakých řídících jednání. Všichni se shodneme, že jsme si velmi zlepšili naše komunikační a vyjednávací schopnosti a poznali mnoho významných osobností. Rádi bychom též ocenili naši školu, která nám vyšla vstříc a finančně nás podpořila, jelikož výdajů spojených s cestou a ubytováním nebylo málo. Jsme tedy za tuto příležitost velmi vděčni, a doufáme, že PSS rozšíří obzory i dalším studentům z naší školy.

Vojtěch Pospíšil, Mojmír Poprocký, Jan Kryčer 3.A

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008