Gymnázium Matyáše Lercha - projekt

Studenti GML na Pražském studentském summitu OSN 2015/16

Pražský studentský summit 2016

Pražský studentský summit je vzdělávací projekt, jehož hlavním cílem je přiblížit studentům fungování mezinárodních organizací jako OSN, EU, NATO, či Visegrádské čtyřky. Činí tak prostřednictvím simulací jednání vrcholných orgánů již zmíněných organizací. Samotný projekt má dvě části – tzv. přípravná setkání, na kterých se studenti seznamují s daným orgánem, učí se jednacímu řádu a rétorickým dovednostem. Druhá část je již samotné třídenní závěrečné jednání jednotlivých orgánů, kde student hájí zájmy zastupovaného státu – ten si zvolí v přijímacím řízení, které je prováděno formou odborného eseje většinou na téma zahraničněpolitické priority vybrané země. Závěrečná jednání se již tradičně konají v pražském Kongresovém centru a jsou na opravdu vysoké úrovni nejen kvůli povinnému formálnímu dress codu.

V letošním školním roce 2015/16 se za naši školu vypravily bít rovnou dvě delegace – delegace Ruské federace tvořená převážně studenty 3. A (K. Čáslavová, J.Minařík, V.Burian a F.Ceballosová ze 6.AF) a delegace bolívarovské republiky Venezuela, ta se rekrutovala z řad 7.AV (D.Koutný, D.Stehno, M.Šálek, K.Veselá s přispěním R.Wolfa ze 3.B). Na závěrečné konferenci jsme vytvořili strategickou osu Moskva - Caracas a úspěšně uhájili zájmy Venezuely a Ruska a čest naší školy.

Dominik Koutný

             
Made by Purvas | All rights reserved | ©2008