Gymnázium Matyáše Lercha - projekt

Pražský studentský summit 2017/18

Projekt PMUN (Pražský model OSN) přitahuje každoročně zájem studentů naší školy. Letos se projektu v průběhu ročníku zúčastnilo celkem 11 studentů, zastupovali jsme 4 státy:

Hlavním cílem je rozšířit znalosti studentů v oblastech mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, kulturního dědictví či životního prostředí a zdokonalit jejich rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Letošní ročník se jako obvykle sestával z pěti sobotních přípravných setkání během roku a čtyřdenní závěrečné konference v Kongresovém centru Praha, která se konala 9.-12.3.2018.

Na workshopech jsme kromě účasti na přednáškách měli možnost se setkat a podiskutovat s novináři či odborníky na různou problematiku (např. Daniel Bagge z Národního centra kybernetické bezpečnosti, které sídlí kousek od naší školy, či absolvent francouzské sekce Aleš Chmelař, t.č. tajemník vlády ČR pro evropské záležitosti). Tato příprava vyvrcholila závěrečnou konferencí, na jejímž zahájení jsme měli možnost také potkat amerického velvyslance, diplomata Petra Koláře či filosofa Václava Bělohradského. Během celého ročníku také vycházely noviny Chronicle, do kterých přispívali i naši studenti. Jejich výtisky společně s „Conference bookem“, shrnujícím celý ročník byly doručeny na sekretariát GML, archiv je také online na odkazu http://www.amo.cz/prazsky-studentsky-summit/s/20198-chronicle.

Na letošním ročníku bylo GML jako každoročně hodně vidět, o čemž svědčí dvě ocenění našich delegátek z 6.AF zastupujících Japonsko. Summit jako obvykle všechny zúčastněné nadchl a většina bude pokračovat i příští školní rok.

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008