Završení konferenční sezóny ve Svitavách

Pro mnohé frekventanty všemožných politologických modelů je příjemným zakončením sezóny komorní simulace SYMUN – Svitavský model Organizace spojených národů. Na rozdíl od spřízněného „velkého bratra“ SYMUNU, Pražského studentského summitu(PSS), se ve Svitavách zasedá pouze ve třech výborech a počet účastníků se pohybuje okolo sedmdesáti, nikoliv okolo čtyř set.

Vzhledem k tomu, že SYMUN slouží spíše jako poslední velké setkání přátel z PSS před prázdninami a před odchodem mnohých na vysoké školy, je jednání podstatně méně zatíženo protokolem. Není tudíž úplně špatné začít svou diplomatickou kariéru právě zde – konexe zajisté vytvoříte a na jednání nahlédnete. Sami posuďte, co je budoucímu diplomatovi cennější – znalost protokolu nebo konexe?

Ivana Balážová, 5BF, Tereza Klestilová, 3C

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008