Školní soutěž

Ve školním roce 2009/10 byla tradiční soutěž ZSV nahrazena ročníkovým projektem tříd 3.A,B a C k 20.výročí Sametové revoluce. Studenti se rozdělili do skupin a vytvářeli prezentace mapující život za socialismu i stěžejní události posledních 20 let. Vybrali si témata z každodenního života i politické mezníky naší nedávné minulosti.

Období před rokem 1989 zachytili studenti v tématech: Móda za totality (viz prezentace), Život Romů, Cestování za socialismu, Disidenti, Zneužívání psychiatrie,Osobnosti 17.listopadu, Právo za minulého režimu, Vzpomínky pamětníků.

Z porevolučního období to byly tyto události: Rozdělení Československa, Ekonomické reformy 90.let, Vstup do EU, Krize kolem České televize. Studenti se s úkolem vypořádali většinou velmi dobře a určitě se dověděli mnoho nových informací, které jim umožní udělat si obrázek a především vlastní názor na dobu, kterou sami nezažili, nebo si ji nepamatují. Můžete se podívat na jednu prezentaci na ukázku , i když bez zasvěceného a vtipného komentáře autorek I.Duškové, E.Kozákové a jejich spolupracovníků ze 3.C to není ono.


Vyzkoušejte si též jeden z testů z předchozích let:
Mohou být 0 – 3 správné odpovědi. Správná odpověď není tehdy, je-li jen polovina nebo část věty pravda.

1. V letošním roce se budou konat na celém území ČR volby:

a) do Senátu
b) do Poslanecké sněmovny
c) do obecních a okresních zastupitelstev

2. Veřejný ochránce práv ( ombudsman) :

a) je jím Otakar Motejl
b) je zároveň soudcem Ústavního soudu a sídlí v Brně
c) může zrušit zákon, který ohrožuje lidská práva

3. Vztahy mezi Palestinou a Izraelem jsou narušovány sebevražednými útoky, které v poslední době nejvíce organizují skupiny:

a) OOP,IRA a Hamás
b) Al-Kaida
c) Brigády mučedníků od Al-Aksá

4. V seznamu památek chráněných UNESCO je z České republiky:

a) jen jedna památka z Brna, je to hrad Špilberk
b) není žádná brněnská pamětihodnost
c) jsou pouze hrady a zámky

5. Humanitární činností se zabývají organizace:

a) Člověk v tísni, Lékaři bez hranic
b) Červený půlměsíc a Červený kříž
c) ADRA, Armáda spásy

6. K ekologickým problémům naší republiky patří:

a) mnoho emisí z aut, které zvyšují hlavně v létě hladinu tzv. přízemního ozónu
b) odumírání lesů způsobené zásaditými reakcemi síry a vody v ovzduší
c) špatné hospodaření s odpady, méně tříděného odpadu než ve vyspělejších zemích EU

7. V letošním roce si připomínáme 150. Výročí narození významného moravského rodáka:

a) T.G.Masaryka
b) S.Freuda
c) S.Freuda

8. Monarchie:

a) je např. absolutistická republika Andorra
b) jsou Arabské emiráty a Afghánistán
c) v Evropě k nim patří Monacké spojené království

9. O předsednictví v Evropské unii platí:

a) státy se v předsednictví střídají po půl roce
b) momentálně předsedá Rakousko
c) předsednictví vykonává celá Evropská komise

10. Uslyšíme-li písmena PX v ekonomických zprávách, označují nejpravděpodobněji:

a) index nárůstu cen ropy určovaný zeměmi OSN
b) index nárůstu inflace
c) burzovní index Burzy cenných papírů Praha ( BCPP)

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008