foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Struktura cílových vysokých škol a fakult

Počet přihlášek na jednotlivé VŠ


Někteří studenti studují na dvou VŠ současně.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VUTBR

architektury

3

5

5

2

4

3

3

2

5

8

4

1

7

5

6

4

3

4

2

4

1

chemie

1

4

3

1

1

7

1

5

0

5

1

6

5

0

5

7

4

podnikatelská

5

4

4

2

6

3

2

2

2

10

1

4

stavební

3

12

7

6

3

6

7

2

10

3

11

6

7

7

4

7

3

4

4

3

7

8

FEKT (elektrotechniky a komunikačních technologií)

4

5

1

3

6

3

2

2

7

1

1

4

6

3

7

1

2

7

3

FIT (informačních technologií)

3

2

5

2

7

2

5

3

5

3

9

1

1

4

5

8

strojního inženýrství

1

4

2

7

2

4

6

5

6

2

1

5

3

3

8

7

7

17

19

10

7

12

výtvarných umění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

MUNI

právnická

7

12

8

4

11

11

14

9

7

6

9

12

14

10

14

6

10

6

16

11

12

10

lékařská

8

15

7

9

9

11

13

7

10

10

10

5

13

12

12

10

15

14

16

13

15

20

přírodovědecká

5

7

9

10

14

11

10

12

14

12

21

15

6

9

13

15

8

10

19

11

8

12

filozofická

18

18

10

12

18

15

26

18

22

21

17

12

16

14

19

14

10

9

14

5

10

7

pedagogická

7

4

10

7

13

8

22

10

14

7

14

9

5

7

7

6

5

6

5

4

8

7

ekonomicko-správní

9

14

5

3

8

2

32

23

16

22

30

22

10

12

17

16

11

14

11

8

5

5

informatiky

5

3

1

3

3

8

9

5

8

2

9

2

2

3

7

3

5

2

3

5

3

5

sociálních studií

1

3

2

4

6

8

13

7

6

24

10

18

10

9

6

7

2

10

4

7

8

sportovních studií

1

6

10

1

3

3

1

2

2

2

3

2

3

6

3

MENDELU
(dříve MZLU)

agronomická

1

1

1

1

3

3

4

3

1

0

1

3

6

3

1

1

1

3

1

lesnická a dřevařská

2

2

1

2

4

1

7

1

4

1

1

1

1

2

2

 

provozně ekonomická

1

4

3

5

8

7

9

16

8

10

12

11

13

10

1

6

2

3

zahradnická

1

1

2

2

3

1

3

2

2

2

1

 

regionálního rozvoje

4

5

6

2

1

3

3

1

1

VFU

veterinárního lékařství

6

3

1

1

1

2

3

1

2

2

2

2

2

1

3

1

4

2

veterinární hygieny a ekologie

3

2

2

 

1

farmaceutická

4

3

4

1

1

3

3

2

1

1

1

1

2

1

1

3

2

3

UOB (Un. obrany)

1

1

1

2

 

 

JAMU

1

1

1

3

1

2

6

1

1

2

1

1

 

 

AMU

DAMU

1

1

 

1

HAMU

1

 

 

VŠ obchodní a hotelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

UTB (Zlín)

multimediálních komunikací

1

2

1

1

 

1

logistiky a krizového řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

humanitních studií

1

 

 

mnagementu a ekonomiky

 

1

UK (Praha)

humanitních studií

1

1

 

 

přírodovědecká

1

1

1

1

1

 

 

filozofická

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

 

 

sociálních věd

1

1

1

2

2

2

1

 

1

3

matematicko-fyzikální

1

1

1

1

3

1

2

1

1

2

1

3

 

 

1. lékařská

1

1

2

2

1

2

1

2. lékařská

1

1

 

 

3. lékařská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Lékařská v Hr. Králové

1

 

1

právnická

1

1

2

 

1

1

VŠE (Praha)

mezinárodních vztahů

5

4

7

5

10

2

9

6

5

3

3

3

7

3

5

4

3

4

 

2

národohospodářská

3

1

 

1

informatiky a statistiky

1

 

 

podnikohospodárská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

ČVUT (Praha)

architektury

2

1

1

 

 

3

elektrotechnická

1

 

 

jaderná a fyz. inženýrství

1

1

2

1

stavební

1

 

 

VŠCHT (Praha)

chemických technologií

2

1

2

1

2

1

1

 

 

potravinářské a biochemické technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

ČZU (Praha)

1

 

 

VŠUP (Praha)

design (Zlín)

1

 

 

architektury 2

1

 

 

Lit. akademie J. Škvoreckého (Praha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

UP (Olomouc)

filozofická

8

1

1

 

1

3

právnická

3

1

1

1

1

 

lékařská

1

1

3

1

3

 

1

pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

Cyrilometodějská teologická

1

 

 

přírodoědecká

1

1

1

 

zdravotnických vìd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

SUO (Opava)

veřejných politik

 

1

 

 

UPCE (Pardubice)

Fakulta restaurování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

VŠPJ (Jihlava)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Jihočeská univerzita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

VŠB (Ostrava)

1

1

1

1

1

1

 

UHK (Hradec Králové)

1

1

1

 

 1

Technická univerzita. (Liberec)

Textilní fakulta

1

ZČU (Plzeň)

Fakulta právnická

1

 

 

zahraniční univerzity

13

23

11

9

5

12

22

14

20

10

7

2

6

3

6

4

3

3

11

6

8

10

STING

24

48

24

26

12

29

23

25

24

19

3

 

 

Newton College

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

BIBS

2

 

 

VŠ hotelová Praha

1

 

 

jazykovka

13

10

9

5

8

2

1

1

1

5

1

1

VOŠ

2

1

1

1

1

2

nic (mateřství, au-pair, zaměstnání, 0. ročník, dobrovolnictví)

8

3

8

2

2

1

2

5

2

4

1

2