foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge


 

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1998

1997

1996

VUTBR

architektury

3

1

3

1

4

2

4

3

4

6

5

7

1

4

8

5

2

3

3

4

 

2

5

5

3

chemie

 

6

4

4

7

5

0

5

6

1

5

0

5

1

 

 

7

 

1

1

3

4

 

 

1

podnikatelská

1

5

4

4

1

10

2

2

2

3

6

2

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavební

1

10

8

8

7

3

4

4

3

7

4

7

7

6

11

3

10

2

7

6

3

6

7

12

3

FEKT (elektrotechniky a komunikačních technologií)

1

5

4

 

3

7

2

1

7

3

6

4

1

1

7

2

2

3

6

3

1

5

 

 

4

FIT (informačních technologií)

5

8

3

8

5

4

1

1

9

3

5

3

5

2

7

2

5

2

3

 

 

 

 

 

 

strojního inženýrství

2

6

9

12

7

10

19

17

7

7

8

3

3

5

1

2

6

5

6

4

2

7

2

4

1

výtvarných umění

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNI

právnická

10

11

16

10

12

11

16

6

10

6

14

10

14

12

9

6

7

9

14

11

11

4

8

12

7

přírodovědecká

1

14

13

12

8

11

19

10

8

15

13

9

6

15

21

12

14

12

10

11

14

10

9

7

5

lékařská

24

8

13

20

15

13

16

14

15

10

12

12

13

5

10

10

10

7

13

11

9

9

7

15

8

farmaceutická

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filozofická

14

7

10

7

10

5

14

9

10

14

19

14

16

12

17

21

22

18

26

15

18

12

10

18

18

pedagogická

6

8

9

7

8

4

5

6

5

6

7

7

5

9

14

7

14

10

22

8

13

7

10

4

7

ekonomicko-správní

6

7

10

5

5

8

11

14

11

16

17

12

10

22

30

22

16

23

32

2

8

3

5

14

9

informatiky

5

5

5

5

3

5

3

2

5

3

7

3

2

2

9

2

8

5

9

8

3

3

1

3

5

sociálních studií

5

11

9

8

7

4

10

2

7

6

9

10

18

10

24

6

7

13

8

6

4

2

3

 

1

sportovních studií

3

4

3

6

3

2

3

2

2

 

2

1

 

3

3

1

10

6

 

 

 

 

1

 

MENDELU

agronomická

2

2

3

1

3

1

1

1

3

6

3

1

0

1

3

4

3

3

1

 

 

 

1

1

1

(dříve MZLU)

lesnická a dřevařská

3

3

1

 

 

2

2

1

 

1

 

1

1

4

1

7

1

 

4

 

 

2

1

2

2

 

provozně ekonomická

4

3

2

3

2

6

1

10

13

11

12

10

8

16

9

7

8

5

 

 

 

 

3

4

1

 

zahradnická

 

 

2

 

 

1

 

2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

3

1

3

2

2

1

 

1

 

regionálního rozvoje

2

2

 

1

1

3

3

1

2

6

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU

veterinárního lékařství

 

1

1

2

4

1

3

 

1

 

2

2

2

2

 

2

 

1

3

2

1

1

1

3

6

veterinární hygieny a ekologie

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farmaceutická

 

 

1

3

2

3

1

1

2

1

1

1

 

 

1

 

2

3

3

1

 

1

4

3

4

UOB (Univerzita obrany)

 

1

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAMU

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

1

1

 

 

6

2

1

3

 

1

1

 

 

1

AMU

DAMU

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

HAMU

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠ obchodní a hotelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTB (Zlín)

multimediálních komunikací

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logistiky a krizového řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

humanitních studií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnagementu a ekonomiky

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK (Praha)

humanitních studií

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přírodovědecká

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filozofická

 

1

 

 

 

 

1

 

1

1

1

 

 

1

2

1

 

 

2

 

 

 

1

1

 

sociálních věd

 

 

 

3

1

 

1

2

 

2

2

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

matematicko-fyzikální

1

 

 

 

 

 

3

1

 

2

1

1

2

1

 

3

1

 

1

 

 

 

1

 

1

1. lékařská

2

 

 

1

2

1

 

 

 

2

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. lékařská

1

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. lékařská

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékařská v Hr. Králové

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

právnická

 

 

 

1

1

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠE (Praha)

mezinárodních vztahů

1

3

 

 

2

 

4

3

4

5

3

7

3

 

3

3

5

6

9

2

10

5

7

4

5

národohospodářská

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatiky a statistiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podnikohospodářská

 

1

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociálních věd

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČVUT (Praha)

architektury

1

1

 

3

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektrotechnická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaderná a fyz. inženýrství

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informačních technologií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavební

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biomedicínského inženýrství

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠCHT (Praha)

chemických technologií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

 

1

2

 

1

2

 

potravinářské a biochemické technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČZU (Praha)

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠUP (Praha)

design (Zlín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

architektury 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lit. akademie J. Škvoreckého (Praha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP (Olomouc)

filozofická

 

 

 

3

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

právnická

2

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lékařská

2

3

 

 

1

 

 

3

1

3

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagogická

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyrilometodějská teologická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přírodoědecká

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravotnických věd

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělesné kultury a sportu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUO (Opava)

veřejných politik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPCE (Pardubice)

restaurování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopravní Jana Pernera

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠPJ (Jihlava)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihočeská univerzita

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠB (Ostrava)

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UHK (Hradec Králové)

 

 

 

 1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická univerzita. (Liberec)

textilní fakulta

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZČU (Plzeň)

právnická

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

designu a umění

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagogická

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravotnických studií

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zahraniční univerzity

14

7

10

10

8

6

11

3

3

4

6

3

6

2

7

10

20

14

22

12

5

9

11

23

13

STING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

19

24

25

23

29

12

26

24

48

24

Newton College

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambis

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policejní akademie Praha

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠ hotelová Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jazykovka

3

1

1

1

1

5

1

1

1

2

8

5

9

10

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOŠ

1

1

 

2

1

1

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nic (mateřství, au-pair, zaměstnání, 0. ročník, dobrovolnictví)

1

2

3

2

1

4

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

8

3

8