Suplování - ČTVRTEK 17.12.2015

Informace pro žáky - Učitelé

Bohužel, dnes nebudou vyučovat následující učitelé:
Saint Arnoult, Kubíčková(2-7), Baráková(2-7), Jakubková(2-7), Kirchnerová(2-7), Kubů(2-7), Musiolek(2-7), Malířová(2-7), Broulík, Blažek, Karpíšková, Bochníčková(2-7), Vilímová(2-7), Přecechtělová(2-7), Ferlay, Ležatková

TřídaHodinaUčitelPředmětKdo supluje
1A1BroulíktvOdpadlo
2BroulíktvOdpadlo
5Blažekma->ajZajíčková
1AF2PřecechtělováfjCihlářová
3PřecechtělováfjCihlářová
5KarpíškovátvCaha
6KarpíškovátvCaha
7VilímovábiOdpadlo
8BlažekhvOdpadlo
1AV3Karpíškováčj->fyPucholt
7BlažekhvOdpadlo
1BF2Kirchnerováfj->maDosoudilová
2Jakubkováfj->maDosoudilová
1C3Blažekhv->zsvVašínová
4Blažekhv->ajKozáková
2AF5Kirchnerováfj->biBarták
5Musiolekfj->biBarták
6MusiolekfjOdpadlo
6KirchnerováfjOdpadlo
2AV2Karpíškováčj->děJanová
3Vilímovábi->chŘezníčková
4BarákovánjRaška
2B2KubůtvFoukalová
4KubíčkovánjFoukalová
4PřecechtělováfjFoukalová
6KubůmaOdpadlo
7KarpíškováčjOdpadlo
2C2Vilímováma->zsvObr
5Přecechtělováfj->špRaška
3A3BarákovánjTesařová
3AF3Jakubkováfj->fyKubera
3Saint Arnoultfj->fyKubera
4Saint Arnoultfj->fyKubera
4Jakubkováfj->fyKubera
5Ferlayze->ajTřináctá
3AV4Malířovánj->vvSvobodová J.
6KubíčkovánjOdpadlo
3BF1Saint ArnoultfjOdpadlo
2Musiolekfj->fyBeneš
2Saint Arnoultfj->fyBeneš
3Ležatkovádě->chKrejčí
4A5BarákovánjOdpadlo
5KubíčkovánjOdpadlo
6BochníčkováfyOdpadlo
4AF3Ferlayze->maŠimečková
5Saint ArnoultfjCihlářová
6Saint ArnoultfjCihlářová
4AV2KubíčkovánjAmpapa
5Kubůma->ajMikešová
4C4Bochníčkováfy->ajČapková
5Vilímováma->děKutalová
5AF3Broulíkbi-p->fyMazure
4Broulíkbi-p->fyMazure
6LežatkováOdpadlo
5AV1Blažekm-pOdpadlo
2Blažekm-p->čjZajíček
3KubíčkovánjRaška
5BF2BochníčkováajKozáková
6FerlayzeOdpadlo
6AF4Ležatkovádě->chKrejčí
6AV6MalířovánjOdpadlo

aula - Bohemistický den
šachový turnaj- vyblokována učebna 3A, celý den ( volná 1C, mimo 2.hod. )
Vánoční laťka
volejbal - vyšší gymnázium
jídelna - volba povolání
filmový festival

http://www.aScTimeTables.com - 16.12.2015 11:01:23
Gymnazium Matyase Lercha, Brno