Suplování - PÁTEK 08.04.2016

Informace pro žáky - Učitelé

Bohužel, dnes nebudou vyučovat následující učitelé:
Křetínská, Tesařová, Ležatková(3-5), Kubera, Kubíčková

TřídaHodinaUčitelPředmětKdo supluje
1AF7KuberafyOdpadlo
1AV4TesařovánjAmpapa
2A5TesařovánjAmpapa
3A4Kuberafy->maPodlena
3AF4KřetínskáinfHavlásek
5KřetínskáinfHavlásek
3AV2KubíčkovánjMalířová
3KubíčkovánjMalířová
3B6KuberafyOdpadlo
3BF2KřetínskáinfPodlena
3KřetínskáinfPodlena
4AF3Ležatkovádě->chMazure
4AV1Kubíčkovánj->maKubů
8AV3TesařovánjAmpapa

http://www.aScTimeTables.com - 08.04.2016 9:57:27
Gymnazium Matyase Lercha, Brno