Suplování - STŘEDA 04.05.2016

Informace pro žáky - Učitelé

Bohužel, dnes nebudou vyučovat následující učitelé:
Křetínská, Beneš, Krejčí, Ležatková, Beneš, Krejčí, Beneš, Lukáš, Vilímová(0-3), Blažek(0-3), Havlásek(0-3), Řezníčková(0-3), Janová(0-3), Nečas(5-32), Barták(5-32), Broulík(5-32), Nečas, Plachý, Dosoudilová, Rýdlo
Chybějící třídy:
6AF, 8AV, 4A, 4B, 4C, 4AF, 4AF, 2AV

TřídaHodinaUčitelPředmětKdo supluje
1A3HavlásekinfPucholt
3RýdloinfPucholt
4RýdloinfPucholt
1AF5Dosoudilováma->chMareček
1B0Nečasfy-pOdpadlo
1Nečasfy-pOdpadlo
6BroulíktvOdpadlo
1BF1ŘezníčkovábiOdpadlo
2Dosoudilováma->čjZálešák
2A1Janovádě->chMareček
2Benešfy->biFoukalová
5Lukáščj-p->njAmpapa
6Lukáščj-p->maRadová
2AF3Ležatkovádě->biBarták
6Bartákbi->čjKřapová
2B5KřetínskáinfPucholt
6KřetínskáinfPucholt
2C7BroulíkbiOdpadlo
3A2Janovádě->maPodlena
3AF7Bartákbi-pOdpadlo
8Bartákbi-pOdpadlo
3B5Ležatkováfj->špRaška
3BF1BenešfyOdpadlo
6Krejčích->zeFerlay
4AV4Plachýze->děJanová
6NečasfyOdpadlo
5AV2Blažekma->děHlaváč
3Nečasfy-p->biŠtěpánková
4Nečasfy-p->biŠtěpánková
5BF1PlachýtvBarták
2PlachýtvBarták
5Krejčích->zsvObr
6AV2Havlásekma->zsvVašínová

http://www.aScTimeTables.com - 03.05.2016 10:27:11
Gymnazium Matyase Lercha, Brno