Suplování - PÁTEK 13.05.2016

Informace pro žáky - Učitelé

Bohužel, dnes nebudou vyučovat následující učitelé:
Křetínská, Dosoudilová, Kirchnerová, Musiolek, Saint Arnoult, Malířová(2-3), Berg, Kubíčková(0-1), Raška(0-1), Zajíčková(4-32), Mikešová(4-32), Čapková(4-32)
Chybějící třídy:
6AF, 8AV, 4A, 4B, 4C, 4AV(0-1), 2AV(4-32), 3AV(4-32)

TřídaHodinaUčitelPředmětKdo supluje
1A1BergnjOdpadlo
1RaškanjOdpadlo
6ZajíčkováajOdpadlo
1AF1DosoudilovámaOdpadlo
1BF2Dosoudilováma->čjZálešák
3KirchnerováfjJakubková
4KirchnerováfjJakubková
2AF1MusiolekfjOdpadlo
1KirchnerováfjOdpadlo
2Musiolekfj->fyBeneš
2Kirchnerováfj->fyBeneš
5ČapkováajBochníčková
3AF1Saint ArnoultfjJakubková
2Saint ArnoultfjJakubková
4KřetínskáinfRýdlo
5KřetínskáinfRýdlo
3AV2MalířovánjKubíčková
3MalířovánjKubíčková
3BF2KřetínskáinfPodlena
3KřetínskáinfPodlena
4AV3Bergnj->maKubů
5AF3Saint Arnoultfj->čjKřapová
3Musiolekfj->čjKřapová
4Musiolekfj->děLežatková
4Saint Arnoultfj->děLežatková
5AV6BergnjOdpadlo
5BF5Kirchnerováfj->chKrejčí
5Saint Arnoultfj->chKrejčí
6KirchnerováfjOdpadlo
6Saint ArnoultfjOdpadlo
6AV3Dosoudilováfy->čjZajíček
4BergnjMalířová
7AV5ZajíčkováajKozáková

4AV - výuka pro celou třídu začíná 2. vyučovací hodinou
2AV, 3AV - výuka končí po 3. hod.- filmové představení
pedagogický dozor - p. Zajíčková, Mikešová, Čapková

http://www.aScTimeTables.com - 12.05.2016 9:07:50
Gymnazium Matyase Lercha, Brno