Suplování - PONDĚLÍ 16.05.2016

Informace pro žáky - Učitelé

Bohužel, dnes nebudou vyučovat následující učitelé:
Křetínská, Dosoudilová, Šimečková, Kočová, Berg, Havlásek, Beneš, Kubera, Mazure, Krejčí, Lukáš, Bochníčková, Vilímová, Ferlayová(0-2), Čapková, Karpíšková(2-3), Karpíšková(6-32), Mareček(3-4), Hudeová(3-4), Foukalová(3-5), Ferlayová(6-6), Ležatková(6-6), Kirchnerová(6-6), Křapová(2-3), Kutalová(2-3), Kozáková(3-5), Křapová(6-32), Kutalová(6-32), Ferlay
Chybějící třídy:
6AF, 8AV, 4A, 4B, 4C, 1A(3-32), 5AV(3-32), 3AF(3-32), 1C(3-32), 3BF(3-32), 3A(0-5), 1B(3-32)

TřídaHodinaUčitelPředmětKdo supluje
1A2Benešfy->děJanová
1AF4Dosoudilovám-p->vvSvobodová J.
6VilímovábiOdpadlo
7Dosoudilovám-pOdpadlo
1AV3Karpíškováčj-p->maJanková
6Karpíškováčj->njAmpapa
8Křetínskánropraktikant
9Křetínskánropraktikant
1BF4FerlayfjKirchnerová
5Dosoudilováma->fjKirchnerová
7KuberafyOdpadlo
2A1BenešfyOdpadlo
2Lukáščj->zsvObr
7BergnjOdpadlo
2AF5FerlayfjMusiolek
6FerlayfjMusiolek
7BenešfyOdpadlo
2AV2Karpíškováčj->maJanková
3ČapkováajMikešová
2B1Dosoudilováfy-pOdpadlo
2Dosoudilováfy-pOdpadlo
3Dosoudilováfy->děJanová
2C5Vilímováma->čjKutalová
3A7Vilímovábi-pOdpadlo
8Vilímovábi-pOdpadlo
3AV2Bochníčkováfy->njKubíčková
3KřetínskáinfPodlena
3HavlásekinfPodlena
4HavlásekinfPodlena
4KřetínskáinfPodlena
3B2ČapkováajAdolf
3B, 4B7HavlásekvosOdpadlo
8HavlásekvosOdpadlo
4AF1Šimečkovám-pOdpadlo
2Ferlayze->zsvVašínová
3Křapováčj->děLežatková
4Šimečkovám-p->fjMališová
5Mazurech->čjKřapová
6KuberafyOdpadlo
4AV1KřetínskáinfPodlena
2KřetínskáinfPodlena
4BochníčkováajMikešová
5BergnjKubíčková
5AF1KočovámaOdpadlo
2Ferlayováaj->děLežatková
2Kočovám-p->děLežatková
5Bochníčkováaj->fjSaint Arnoult
5Kočovám-p->fjSaint Arnoult
5AV1Bergnj->zeHlaváč
2BergnjRaška
5BF3Kočováma->fjKirchnerová
4Krejčích->zsvObr
6MazurefyOdpadlo
7Mazurefy-pOdpadlo
8Mazurefy-pOdpadlo
6AV2Havlásekm-p->čjZajíček
5Havlásekm-p->čjZajíček
7AV3Hudeovábi-p->fyNečas
4Hudeovábi-p->fyNečas

celý týden:
5AV, 1A, 3AF, 3BF, 1C - minitaneční, výuka končí po 2. hod.

3A : 8:00 - 12:00 přednáška Finanční gramotnost

1C - 1. hod. Č ( Tři )

http://www.aScTimeTables.com - 13.05.2016 7:49:43
Gymnazium Matyase Lercha, Brno