Suplování - STŘEDA 18.05.2016

Informace pro žáky - Učitelé

Bohužel, dnes nebudou vyučovat následující učitelé:
Křetínská, Šimečková, Kočová, Havlásek, Beneš, Kubera, Mazure, Krejčí, Lukáš, Bochníčková, Vilímová, Ferlay, Ležatková, Čapková, Ferlayová(4-4), Blažek(1-2), Rýdlo(1-2), Karpíšková(2-4), Kubů(3-4), Hlaváč(3-4), Křapová(1-2), Křapová(6-32), Kutalová(1-2), Kutalová(6-32), Kozáková(2-3), Nečas(3-3), Štěpánková(3-4), Řezníčková(3-5)
Chybějící třídy:
6AF, 8AV, 4A, 4B, 4C, 1A(3-32), 5AV(3-32), 3AF(3-32), 1C(3-32), 3BF(3-32), 1B(3-32)

TřídaHodinaUčitelPředmětKdo supluje
1AF1KutalováOdpadlo
2Kuberafy->fjMališová
1AV2Karpíškováčj->ovObr
1BF3Hlaváčze->maDosoudilová
1C2Bochníčkováfy->maRadová
2A2Benešfy->njTesařová
2Benešfy->njAmpapa
5Lukáščj-p->njAmpapa
6Lukáščj-p->maRadová
2AF3Ležatkovádě->biBarták
4Kubům-p->čjKřapová
2AV2ČapkováajMikešová
2B3KubůtvFoukalová
4Karpíškováčj->děJanová
5HavlásekinfPodlena
5KřetínskáinfPucholt
6KřetínskáinfPucholt
6HavlásekinfPodlena
2C4Řezníčkovách->čjKutalová
5Vilímováma->biBroulík
3A6VilímovábiOdpadlo
3AF1Šimečkováma->fjSaint Arnoult
2Kozákováaj->čjZálešák
3AV1BochníčkováfyOdpadlo
2Kutalováčj-p->maJanková
3B4Kuberafy->biHudeová
5Ležatkováfj->špRaška
6ČapkováajOdpadlo
3BF1Benešfy->ajZajíčková
4AF1KřetínskáinfPucholt
2KřetínskáinfPucholt
3Mazurech->vvRybanská
5ČapkováajKozáková
6KřapováčjOdpadlo
7Mazurech-pOdpadlo
7Kuberafy-pOdpadlo
8Mazurech-pOdpadlo
8Kuberafy-pOdpadlo
4AV5BochníčkováajMikešová
5AF4Bochníčkováaj->fjMusiolek
4Ferlayováaj->fjMusiolek
5AV2Blažekma->děHlaváč
5BF5Krejčích->biŠtěpánková
6BochníčkováajOdpadlo
6AV2Havlásekma->biŘezníčková
5Řezníčkovábi->zsvVašínová
7AV4Hlaváčze->maBrunnová

3AF - celá třída bude mít 2. hod. Č ( Zál )

http://www.aScTimeTables.com - 16.05.2016 11:21:28
Gymnazium Matyase Lercha, Brno