Suplování - ČTVRTEK 19.05.2016

Informace pro žáky - Učitelé

Bohužel, dnes nebudou vyučovat následující učitelé:
Křetínská, Havlásek, Krejčí, Lukáš, Bochníčková, Vilímová, Ferlay, Žemla(0-2), Ferlayová(1-2), Čapková, Karpíšková(2-3), Karpíšková(6-32), Křapová(1-2), Kutalová(1-2), Vašínová(3-4), Obr(3-4), Kozáková(2-3), Ležatková(3-3), Musiolek(3-3), Štěpánková(3-3), Řezníčková(3-4), Nečas(4-4), Plachý(4-5), Hlaváč(4-5), Kozáková(6-6), Ležatková(2-5), Blažek(8-8)
Chybějící třídy:
6AF, 8AV, 4A, 4B, 4C, 1A(3-32), 5AV(3-32), 3AF(3-32), 1C(3-32), 3BF(3-32), 1B(3-32), 3B

TřídaHodinaUčitelPředmětKdo supluje
1AF6KarpíškovátvSvobodová R.
7VilímovábiOdpadlo
8BlažekhvOdpadlo
1AV3Karpíškováčj->maJanková
1B2Kutalovádě->čjZálešák
2A2Lukáščj->njTesařová
2AF1Křapováčj->biBarták
2ŽemlahvSvobodová J.
2AV2Karpíškováčj->děJanová
3Vilímovábi->njRaška
2B7KarpíškováčjOdpadlo
2C1KutalováčjOdpadlo
2Vilímováma->fyDosoudilová
3KřetínskáinfRýdlo
3HavlásekinfPodlena
4HavlásekinfPodlena
4KřetínskáinfRýdlo
4AF0ŽemlahvOdpadlo
1ŽemlahvOdpadlo
3Ferlayze->čjKřapová
5AF1Bochníčkováaj->děLežatková
1Ferlayováaj->děLežatková
5BF2Bochníčkováaj->zsvObr
2Kozákováaj->zsvObr
6FerlayzeOdpadlo
6AV2Havlásekma->zsvVašínová
5Plachýze->chBrunnová
7AV3KozákováajZajíčková

1A - 1. + 2. hod. bude Č ( Žml ) místo Tv

3B - přednáška Finanční gramotnost, učebna 3A, začátek v 8:00, konec cca. ve 13:00 hod.

http://www.aScTimeTables.com - 18.05.2016 13:05:58
Gymnazium Matyase Lercha, Brno