Pranostiky - leden

 1. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
 2. Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.
 3. Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
 4. Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.
 5. Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
 6. Když v lednu včely v lednu vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
 7. Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
 8. Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
 9. V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
 10. Není-li leden mokrý, sud se vinařům naplní.
 11. Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
 12. V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
 13. V lednu silný led, v květnu bujný med.
 14. Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
 15. Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Informace byly čerpány z knihy Jan Munzar: Medardova kápě, nakl. Horizont Praha 1985

Poznámka: Všechny zde uvedené pranostiky jsou bez záruk. Jediný spolehlivý ukazatel budoucího počasí je rosnička. Pokud se vám podaří odchytit tento čím dál vzácnější druh žáby, řiďte se výhradně jejími doporučeními.

Únorové pranostiky