Solar Car

Soutěž solárních autíček není žádnou novinkou. Již několik let ji pořádá Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. My jsme se pokusili převzít tento model a uspořádat pro brněnské studenty jakési první kolo, kde si vše budou moci vyzkoušet „nanečisto“ a v případě úspěchu pokračovat v přípravě soutěžního stroje pro celostátní kolo v Ostravě (leden 2011).

Soutěž Solar Car je tedy závodem autíček, která jsou poháněna pouze světelnou energií. Přestože název soutěže obsahuje slovo „Solar“, auta nebudou poháněna energií ze Slunce (i když by určitě mohla být). Závodní dráha a soutěžní podmínky musí být pro každého soutěžícího stejné. Proto jsme sestavili soutěžní dráhu, která je 1,8 m dlouhá. Její povrch je tvořen linoleem a je osvícena čtyřmi 500 W reflektory z výšky 1,05 m. Vše přesně jako při celorepublikovém kole soutěže Napájeni sluncem v Ostravě. Chceme totiž, abyste mohli bez problémů ve svých konstrukcích pokračovat a zúčastnit se i této soutěže.


Vlastní soutěž bude probíhat přibližně takto. Po prezentaci účastníků v 9h následuje technická příprava a losování pořadí, ve kterém se soutěžící dostaví k jednotlivým jízdám. K dispozici je jim po tuto dobu nejen soutěžní dráha, ale také pomocná dráha, splňující stejné parametry. Kromě toho budou mít soutěžící k dispozici dvě pracoviště se základním elektrotechnickým vybavením potřebným pro případné úpravy a opravy svých autíček. Do 10h soutěžního dne mohou soutěžící přípravovat a zkoušet své stroje na soutěžní i tréninkové dráze. Mezitím budou vyzvání, aby si vylosovali pořadové číslo, pod kterým nastoupí k soutěžní jízdě.

Vlastní soutěž má dvě kola a jde v ní o to, aby autíčko projelo co nejrychleji soutěžní dráhu. Měření času bude probíhat pomocí laserových závor nebo ručně. Svůj výkon musí stroj zopakovat, protože o celkovém pořadí rozhoduje součet časů v obou kolech!

V prvním kole nastupují soutěžící dle vylosovaného pořadí. V druhém kole pak nastupují od nejhoršího po nejlepší. Po sečtení obou časů je stanoveno výsledné pořadí a vyhlášeny výsledky. První tři týmy v soutěži získávají hodnotné ceny a diplomy.




Propozice soutěže

Letáček propozic ke stažení (PDF)

Termín konání

Pátek 22. října 2010
Prezence účastníků od 9:00. Začátek soutěže v 10:00 hodin.
Soutěž bude trvat cca 2 hodiny.

Místo konání

Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Žižkova 55, Brno

Soutěžní úkol

Sestrojte co nejrychlejší autíčko na solární pohon.

Pravidla a technické propozice

Soutěže se účastní 1-3 členné týmy žáků základních a středních škol v městě Brně. Soutěž solárních vozidel probíhá ve dvou jízdách - soutěžních kolech. Po vyvolání je soutěžící povinen předstoupit se svým autíčkem a během 15 sekund odstartovat letmým startem. Rozhodující je součet časů v obou kolech.
Soutěžní trať je široká 0,75 m. Vzdálenost mezi startovní a cílovou čarou je 1,8 m. Rozjezdová dráha letmého startu měří 0,5 m. Svítidla jsou umístěna 1 m nad povrchem soutěžní tratě, v počtu 4 svítidel po 500 W. Rozmístěna jsou tak, aby rovnoměrně pokryla celou trať.
Vozidlo musí být poháněno jen světelnou energií. Použity mohou být pouze panely dodané pořadatelem v počtu max. 10 ks. Šířka a délka autíčka není předepsána. Maximální výška umístění solárních článků je 10 cm od povrchu soutěžní tratě.
Autíčko má na boku konstrukce vertikálně upevněnu plošku, praporek, který slouží k přetnutí optických závor na startu a v cíli, v případě, že je konstrukce silně odlehčena a k přetnutí laserového paprsku závor by nemuselo dojít. Šířka plochy musí být nejméně 1 cm.

Přihláška

Váš tým do soutěže přihlásí váš učitel fyziky prostřednictvím e-mailu na adresu gec@gml.cz (jako předmět uveďte „gec-solar race“). Přihlašovací formulář na adrese http://www.gml.cz/projekty/gec2/formular.doc. Zástupce týmu si musí vyzvednout na Gymnáziu Matyáše Lercha na ulici Žižkova 55 solární panel. Vyzvednutí si předem domluvte na uvedených kontaktech.

Hodnocení

Týmy jsou povinny odjet 2 kola. V obou se jim měří čas, o celkovém pořadí rozhoduje součet těchto časů. V případě, že tým nenastoupí, počítá se mu dvojnásobek času dosaženého posledním soutěžícím v daném kole. První tři týmy v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny.

Nabídka

Panely si můžete vyzvednout například v rámci tematického semináře, který proběhne 24. září 2010 od 14 h na GML. K dispozici bude závodní dráha, stejně jako elektrotechnický materiál.

Poděkování

Organizátoři chtějí poděkovat firmě ČEZ za finanční podporu soutěže.

Rozhovor s účastníky soutěže GEC

Se studenty Tomášem Jakabem a Ondřejem Černým o loňské soutěži Green Energy Competition

Q – Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli jít do soutěže Solar Car?
Tomáš – Mě osobně elektronika docela baví a na škole byla slušná podpora, takže jsme se rozhodli to zkusit.
Ondřej – Se solární energií jsem ještě nikdy nepracoval, chtěl jsem zkusit něco nového.

Q – Splnila soutěž vaše očekávání? Chcete se jí zúčastnit i v letošním roce?
Tomáš – Jelikož jsme toho příliš nečekali, tak ano. A v letošním roce se chceme zúčastnit, protože nás to baví a máme nové nápady.
Ondřej – Očekávání určitě splnila, těšíme se na letošní pokračování.

Q – Jaká jsou vaše očekávání? Myslíte na úspěch nebo vám jde hlavně o to, abyste svou konstrukci technicky zvládli?
Tomáš – Myslím si, že nejdůležitější je, zrealizovat naše nápady tak, aby vozítko obstálo v silné konkurenci.
Ondřej – Konstrukci jsme už zvládli minulý rok, takže letos nás čeká spíš vylepšování.

Q – Příprava dobrého soutěžního stroje trvá poměrně dlouho. Kolik času jste strávili přípravou stroje na školní kolo a kolik na republikové kolo?
Tomáš – Školního kola jsme se nezúčastnili a jelikož jsme začli poměrně pozdě, museli jsme se přípravě věnovat každé volné odpoledne.

Q – Na kolik peněz takový soutěžní automobil vyjde? Myslíme za materiál, protože hodiny strávené nad konstrukcí se těžko počítají.
Tomáš – Abych pravdu řek, tak si konečnou částku přesě nepamatuji, ale tisícikoruně se určitě vyšplhala.

Q – Jak se na vás dívají vaši spolužáci? Nejste do jisté míry exoty mezi vrstevníky?
Tomáš – Nemyslím se, že by naše činnost byla nějak výjmečná.
Ondřej – Spíš nám závidí, když občas konstruujeme místo výuky.

Q – A co učitelé? Asi museli občas tolerovat vaši nepřítomnost v hodině omlouvanou posledními úpravami autíčka, které reprezentovalo školu na republikové soutěži.
Tomáš – Ano, učitelé byli velmi tolerantní.
Ondřej – Naštěstí jim to moc nevadilo.

Q – Čemu se chcete věnovat po ukončení střední školy? Posunula vás tato soutěž směrem k technickým oborům?
Tomáš – Asi to bude nějáký technický obor, ale momentálně těžko říct jaký.
Ondřej – Ještě nemám přesnou představu.

Odkazy

Zelená Energie
ČEZ
Napájeni sluncem (Vysoká škola báňská - Ostrava)
Gymnázium Matyáše Lercha
PASCO

 

Změnit styl stránky: |
Mapa webu (Sitemap)

Green Energy Competition 2 © 1. září 2010