Příklady z matematiky
Okruhy příkladů
Číslo příkladu Název
Zadání příkladu
Pomůcka Datum vložení
0. Celá učebnice v HTML
http://www.gml.cz/projekty/interaktivni-vyuka-matematiky/web/Hlavni stranka.htm
0.0.0000
1. Úkoly str. 96, 97
str_96_97/2_1.fig
str_96_97/2_4.fig
str_96_97/2_7.fig
str_96_97/2_9.fig
0.0.0000
2. 89-96
mnoziny_bodu_dane_vlastnosti/89.fig
mnoziny_bodu_dane_vlastnosti/90.fig
mnoziny_bodu_dane_vlastnosti/91.fig
mnoziny_bodu_dane_vlastnosti/92.fig
mnoziny_bodu_dane_vlastnosti/93.fig
mnoziny_bodu_dane_vlastnosti/94.fig
mnoziny_bodu_dane_vlastnosti/95_103.fig
mnoziny_bodu_dane_vlastnosti/95_104.fig
mnoziny_bodu_dane_vlastnosti/96.fig
0.0.0000
3. Úlohy str. 108, 109
str_108_109/2_19_a.fig
str_108_109/2_19_b.fig
str_108_109/2_19_c.fig
str_108_109/2_19_d.fig
str_108_109/2_20_b.fig
str_108_109/2_20_c.fig
str_108_109/2_20_d.fig
str_108_109/2_21_b.fig
str_108_109/2_21_c.fig
str_108_109/2_22_a.fig
str_108_109/2_22_c.fig
str_108_109/2_23.fig
0.0.0000
4. 101-107
konstrukce_3uhelniku_a_4uhelniku/101.fig
konstrukce_3uhelniku_a_4uhelniku/103.fig
konstrukce_3uhelniku_a_4uhelniku/104.fig
konstrukce_3uhelniku_a_4uhelniku/105.fig
konstrukce_3uhelniku_a_4uhelniku/106.fig
konstrukce_3uhelniku_a_4uhelniku/107_115.fig
konstrukce_3uhelniku_a_4uhelniku/107_116.fig
0.0.0000
5. Úlohy str 114
str_114/2_37.fig
str  14/2_38.fig
str_114/2_39.fig
str_114/2_40.fig
str_114/2_43.fig
str_114/2_45.fig
0.0.0000
6. 110-112
konstrukce_kruznic/110.fig
konstrukce_kruznic/111.fig
konstrukce_kruznic/112.fig
0.0.0000
7. Úlohy str 121
str_121/2_46.fig
str_121/2_47.fig
0.0.0000
8. 115-118
konstrukce_na_zaklade_vypoctu/115.fig
konstrukce_na_zaklade_vypoctu/116.fig
konstrukce_na_zaklade_vypoctu/117.fig
konstrukce_na_zaklade_vypoctu/118.fig
0.0.0000
9. 74/1
74-1.12aeuklid+pythag.fig
0.0.0000
10. 42/1
str42pr1.fig
0.0.0000
11. 45/4
str45pr4.fig
0.0.0000
12. 45/5
str45pr5.fig
0.0.0000
13. 58/1
str58pr1.fig
0.0.0000
14. Osová souměrnost
Osova_soumernost.fig
osová soumìrnost1.fig
os soum 2.fig
os soum3.fig
0.0.0000
15. Stejnolehlost
Stejnolehlost.fig
Využití stejnolehlosti.fig
0.0.0000
16. Otočení
Otoceni.fig
0.0.0000
17. Posunutí
Posunuti.fig
posunutí.fig
posunutii.fig
0.0.0000
18. Středová souměrnost
Stredova_soumernost.fig
0.0.0000
19. Středovy obvodový úhel
Stredovy_obvodovy_uhel.fig
0.0.0000
20. Společné tečny
spoleèné teèny.fig
0.0.0000
21. Tečny ke kružnici
tečna ke kružnici.fig
tečna z bodu ke kružnici1.fig
tečna ke kružnici rovnoběžná s přímkou 1.fig
0.0.0000
22. 1_1 - 1_5
1.fig
1_1.fig
1_2.fig
1_3.fig
1_4.fig
1_5.fig
0.0.0000
23. 2_1 - 2_4
2_1.fig
2_2.fig
2_3.fig
2_4.fig
0.0.0000
24. 5_1 - 5_3
5_1.fig
5_2.fig
5_3.fig
0.0.0000
25. 12_1 - 12_4
12_1.fig
12_2.fig
12_4.fig
0.0.0000
26. 28DU
28DU.fig
0.0.0000
27. 79/2
79-2.fig
0.0.0000
28. BBB
BBB zadani.fig
0.0.0000
29. BBk
BBk zadani.fig
0.0.0000
30. BBp
BBp zadani.fig
0.0.0000
31. Bpp
Bpp zadani.fig
0.0.0000