3.3 Užití limity funkce

Asymptoty grafu funkce

Nechť je funkce definována v U(a,δ)\{a} nebo v (a-δ,a) nebo v (a,a+δ). Přímka o rovnici x = a se nazývá asymptota bez směrnice grafu funkce f, právě když má funkce f v bodě a alespoň jednu jednostranou nevlastní limitu.

Asymptoty grafu funkce též můžeme rozdělit takto:

První druh asymptot, asymptoty vertikální, jsou tzv. asymptoty bez smernice. Druhý a třetí druh jsou asymptoty se směrnicí.