Obsah

1.Elementární funkce
1.1 Zákl. vlast. funkcí
1.2 Přehled element. fcí
      Úlohy 1

2.Spojitost funkce
2.1 Okolí bodu
2.2 Spojitost fce v bodě
2.3 Spojitost fce v intervalu
      Úlohy 2

3.Limita funkce
3.1 Limita fce v bodě
3.2 Limita fce v nevl. bodě
3.3 Užití limity fce.
      Úlohy 3

4.Derivace funkce
4.1 Derivace fce v bodě
4.2 Derivace element. fcí
4.3 Průběh funkce