Úlohy 3


3.1 Vypočtěte limity funkcí:

 1. řešení

 2. řešení Derive

 3. řešení Derive

 4. řešení Derive


3.2 Vypočtěte limity funkcí:

 1. řešení

 2. řešení

 3. řešení

3.3 Vypočtěte limity funkcí:

 1. řešení

 2. řešení

3.4 Vypočtěte limity funkcí:

 1. řešení

 2. řešení


3.5 Vypočtěte limity funkcí:

 1. řešení

 2. řešení


3.6 Vypočtěte limity funkcí:

 1. řešení

 2. řešení


3.7 Vypočtěte jednostranné limity v bodech, ve kterých nejsou dané funkce definovány: řešení Derive


3.8 Vypočtěte limity funkcí:

 1. řešení

 2. řešení


3.9 Vypočtěte limity funkcí:

 1. řešení

 2. řešení


3.10 Vypočtěte limity funkcí: řešení Derive

 1. (zleva)

 2. (zprava)

 3. (zleva)

 4. (zprava)


3.11 Podle definice limity dokažte:

 1. řešení


3.12 Určete asymptoty grafů funkcí:

 1. řešení

 2. řešení


3.13 Vypočtěte , je-li dáno :

 1. řešení

 2. řešení


3.14 Vypočtěte , je-li dáno :