Obsah

1.Posl. a jejich vlastnosti
1.1 Pojem posloupnost
1.2 Rekurentní určení posl.
1.3 Některé vlastnosti posl.
1.4 Matematická indukce

2.Arit. a geom. posl.
2.1 Aritmetická posl.
2.2 Užití aritmetických posl.
2.3 Geometrická posl.
2.4 Užití geom. posl.
2.5 Vlastnosti posl.

3.Limity posl. a nekoneč. řady
3.1 Pojem limita posl.
3.2 Věty o limitách posl.
3.3 Užití limit posl.
3.4 Nevlastní limita posl.
3.5 Nekon. geom.řada