1.10 Úhly příslušné k oblouku kružnice

Úhel, jehož vrcholem je střed S kružnice k a ramena procházejí krajními body oblouku AB kružnice k, se nazývá středový úhel příslušný k tomuto oblouku AB, který v tomto úhlu leží.

 • Středový úhel příslušný k menšímu oblouku AB je konvexní úhel ASB.
 • Středový úhel příslušný k většímu oblouku AB je nekonvexní úhel ASB.
 • Středový úhel příslušný k půlkružnici je úhel přímý. středové úhly

  Každý úhel AVB, jehož vrchol je bodem kružnice k a ramena procházejí krajními body oblouku AB kružnice k (V≠A, V≠B) se nazývá obvodový úhel příslušný k tomu oblouku AB, který v tomto úhlu leží.

  obvodové úhly

  středové a obvodové úhly

  str.65 / 1.105 Do kružnice je vepsán čtyřúhelník ABCD tak, že jeho vrcholy dělí kružnici v poměru 1:2:3:4. Vypočítejte velikosti jeho vnitřních úhlů.