1.11 Obvody a obsahy geometrických obrazců

Geometrický obrazec je geometrický útvar ohraničený uzavřenou čarou, která je též částí obrazce.

Trojúhelník

triangle

Obdelník rectangle

Čtverec carre

Kosodelník kosodelnik

Kosočtverec kosoctverec

Lichoběžník lichobeznik

Kruh kruh

Mezikruží

mezikruzi