1.2. Polorovina, úhel, dvojice úhlů

Přímka dělí rovinu na dvě poloroviny a je jejich společnou hranicí neboli hraniční přímkou.

 • Hraniční přímka p patří do obou polorovin
 • Každý bod roviny, který neleží na hraniční přímce, je vnitřním bodem jedné z obou polorovin
 • Polorovinu s hranicí p a vnitřním bodem M značíme →pM; je-li p = ↔AB, pak →pM = →ABM

  Dvě různé polopřímky VA, VB dělí rovinu na dva úhly AVB.

 • Všechny body ramen leží v obou úhlech
 • Každý bod roviny, který neleží na žádném z ramen VA, VB, je vnitřním bodem jednoho z úhlů AVB

  Geometrický útvar se nazývá konvexní, právě když úsečka s krajními body v libovolných dvou bodech útvaru je částí tohoto útvaru.

  Osa úhlu