1.9 Kružnice, kruh

Je dán bod S a kladné číslo r. Kružnice k(S;r) je množina všech bodů (roviny), které mají od bodu S vzdálenost r.

kruh

Je dán bod S a kladné číslo r. Kruh k(S;r) je množina všech bodů (roviny), které mají od bodu S vzdálenost menší nebo rovnu r.

str.58 / 1.93 Je dána kružnice k(S;r) a přímka p. Sestrojte ke kružnici k tečnu, která s přímkou p svírá úhel o velikosti 60°.