Kapitola 1. Základy strukturovaného programování

Obsah

1.1. Úvod
1.2. Proměnné, datové typy, deklarace, inicializace
1.2.1. Proměnné
1.2.2. Datové typy
1.2.3. Silné vs. slabé typování proměnných
1.2.4. Dynamické vs. statické typování proměnných
1.3. Větvení programu
1.3.1. Větvení if a rozšířené if-else
1.3.2. Více větví - case
1.4. Cykly
1.4.1. Cyklus s podmínkou na začátku
1.4.2. Cyklus s podmínkou na konci
1.4.3. Cyklus for
1.5. Funkce
1.5.1. Deklarace a definice funkce, návratová hodnota