1.1. Úvod

Strukturované programování nebo také strukturovaný programovací jazyk označuje programovací techniku, kdy se implementovaný algoritmus rozděluje na dílčí úlohy, které se spojují v jeden celek. K implementaci v programu se používá vybraných řídících struktur, ostatní struktury nejsou povoleny - u strukturovaného programování se např. nepoužívá řídící příkaz skoku. (Viz. [ WPD1 ])