1.2. Proměnné, datové typy, deklarace, inicializace