1.2.1. Proměnné

Proměnná je místo, kde sa uchovávají informace - je to místo v paměti počítače, kde můžeme hodnotu uložit a později zase z tohoto místa načíst zpět. Proměnné poskytují jen dočasné uchovaí informace. Paměť počítače si můžeme představit jako poličky s čísly, které jsou vedle sebe. Každá polička má určené číslo, tímto číslům říkám adresy v paměti - preměnná si zabere jednu nebo víc políček v paměti, do kterých může uložit hodnotu.