1.2.2. Datové typy

Datový typ je jednoznačně určen druhem dat tzn. oborem hodnot proměnných a konstant v programovacích jazycích a zároveň typickými výpočetními operacemi, které lze s daty provádět. Datový typ nemůže být určen pouze oborem hodnot, protože existují i datové typy, které se liší pouze v operacích nad těmito typy. Téměř každý programovací jazyk má některé datové typy předdefinované. Pomocí jejich definice může programátor tvořit typy nové jako abstraktní datové typy. Viz. [WPD3]

Jednoduché datové typy jsou ordinální.(Hodnoty tohoto typu tvoří lineárně uspořádanou množinu, kde pro každý prvek je přesně definovaný předchůdce i následovník):

Homogenní datový typ obsahuje jeden nebo více prvků stejného typu, např. pole, textový řetězec, strom

Heterogenní datový typ je složen z prvků různého datového typu a navenek se tento datový typ chová jako kompaktní celek. Typickým představitelem heterogenního datového typu je v jazyku C typ struct a v jazyku Pascal typ record.