1.2.3. Silné vs. slabé typování proměnných

Jazyk může mít silné nebo slabé typování. Silně typovaný jazyk provádí kontrolu typů a spolehlivě zjištuje jejich chybné použití (chyby v programu). Slabě typovaný jazyk to nedělá a špatné použití typů neumí spolehlivě detekovat. Více viz. [Wraith1]