1.3. Větvení programu

Základní strukturou pro řízení toku programu je větvení pomocí podmínek.