1.3.1. Větvení if a rozšířené if-else

Jednoduché otestování podmínky (logického výrazu) - pokud je podmínka splněna (logický výraz je vyhodnocen na true), tělo podmínky (v C uzavřené do {}, v Pascalu blok za then) je provedeno.

Příklad 1.1. if - obecná syntaxe (C)

if (výraz) {
    příkaz;
}

Příklad 1.2. if - obecná syntaxe (Pascal)

if booleovský_výraz then příkaz;

Příklad 1.3. if - jednoduchý příklad (C)

if ( i == 1 && b == 2) {
	printf("Podmínka byla splněna");
}

Příklad 1.4. if - jednoduchý příklad (Pascal)

if (i=1) AND (b=2) then writeln('Podmínka byla splněna');

Větvení pomocí if-else:

Příklad 1.5. if-else - obecná syntaxe (C)

if (výraz) {
    příkaz1;
} else {
    příkaz2;
}

Příklad 1.6. if-else - obecná syntaxe (Pascal)

if booleovský_výraz then příkaz else příkaz_při_nesplnění_podmínky;

Příklad 1.7. if-else - jednoduchý příklad (C)

if (i == 4) {
	printf("Podmínka byla splněna");
} else {
	printf("Podmínka nebyla splněna");
}

Příklad 1.8. if-else - jednoduchý příklad (Pascal)

if (i=4) then writeln('Podmínka byla splněna') else writeln('Podmínka nebyla splněna');