1.4. Cykly

Cyklus nebo také smyčka (angl. loop) je řídící struktura počítačového programu, kde se opakovaně provádí posloupnost příkazů. Opakování i ukončení cyklu je řízeno nějakou podmínku. Cyklus se skládá z posloupnosti příkazů a podmíněného skoku, pomocí kterého se cyklus ukončuje při splnění podmínky.

Některé příklady viz.[ Prog1 ]