1.4.1. Cyklus s podmínkou na začátku

Tento cyklus testuje podmínku před samotným provedením těla. Z toho vyplývá, že cyklus nemusí proběhnout ani jednou. Pokud není před prvním průchodem splněna podmínka, cyklus se jakoby přeskočí a pokračuje se následujícím příkazem. Cyklus se používá v případě, pokud nevíme, kolikrát v programu proběhne. Ukončovací podmínka tedy závisí na nějaké akci (příkazu) uvnitř těla cyklu.

Příklad 1.13. While - obecná syntaxe (C)

while (výraz) {
  tělo cyklu
}
					

Příklad 1.14. While - obecná syntaxe (Pascal)

While Booleovský_výraz do
 Příkaz_nebo_blok_příkazů;
					

Příklad 1.15. While - jednoduchý příklad (C)

while (i < 10) {     /* Výraz musí být uveden v závorkách */
   printf("Ahoj");   /* Vypíše text */
   i++;        /* Navýšení proměnné i o 1 */
}
					

Příklad 1.16. While - jednoduchý příklad (Pascal)

 while (i<=1000) do
  begin
   label1.Caption:=IntToStr(i);
   Inc(i);
 end;

Příklad 1.17. While - komplexní příklad (C)

using namespace std;
int main(int argc, char* argv[])

{
	int a=10,y,z; //a=ridici promenna cyklu//
	

while (a>0)
	{
	

	cout << "Zadej b= ";
	cin >> y;

	cout << "b*b " << y*y << "\n";
	cout << "Zbyva uz jen " <<a-1<<" zadani\n";
	a=a-1;  //muze se pouzit i a-=1//
	}

return 0;
}

					

Příklad 1.18. While - komplexní příklad (Pascal)

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:Integer;
begin
 i:=0;
 while (i<=1000) do
  begin
   Application.ProcessMessages;
   label1.Caption:=IntToStr(i);
   Inc(i);
 end;
end;