Kapitola 2. Základy objektově orientovaného programování

Obsah

2.1. Objekt, Třída, Instance
2.2. Dědičnost
2.3. Polymorfismus
2.4. Zapouzdření
2.5. Rozhraní, abstraktní třída
2.6. Výjimky

Texty v této kapitole viz. [ WPD5 ]