2.3. Polymorfismus

Další důležitou vlastností objektů je polymorfismus. Stejná zpráva může být poslána různým nebo od různých objektů. Můžeme rozlišit, zda jde o polymorfismus nad dvěma různými objekty, nebo nad dvěma různými stavy téhož objektů a nebo zda zprávu posílají různé objekty.