2.6. Výjimky

Výjimku chápeme v kontextu Javy jako důsledek výjimečné, neočekávané či chybové události v rámci vykonávání programu. Je trochu zavádějící uvažovat o výjimkách pouze v intencích chyb. Mechanismus výjimek pokrývá daleko širší prostor. V případě vzniku výjimky bychom měli chování kódu podřídit třem základním faktorům:

Zpracování vlastní výjimky je proces, kdy se v kódu rozhodujeme, jak s výjimkou naložit. Aniž bychom nyní zabíhali do rozdělení výjimek, ke kterému se dostaneme v další části článku, prozradíme si, že výjimku můžeme ošetřit a nebo ji postoupit výše. Pokud máme v kontextu zachycení výjimky dost informací na její zpracování, měli bychom tak učinit.